Odkvapový systém

žľaby, háky, zvody, rohy, kolená, objímky, ríny, odvodnenie strechy